مدارج علمی سطح 3

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدارج علمی سطح 3 واحد اهواز زیر نظر حوزه علمیه قم در سال 1390 تاسیس گردید.

این واحد توانسته است تا کنون در قالب برگزاری 31 دفاعیه شرایط اخذ مدرک سطح 3 را برای 31 طلبه فراهم کند.

 

 

 

 

 

ردیف نام خانوادگی موضوع رساله راهنما مشاور چکیده
1  امین ذوالفقاری جهر و اخفات در قرائت نماز سید محمد علی موسوی جزایری سید محمود مرعشی فر download3
2 محمد علی فاطمی نیا احکام شغلی نیروی انتظامی محسن حیدری سیدابوالحسن حسن زاده download3
3 مسلم جعفری بررسی موارد تسهیل در فقه امامیه  محسن حیدری سیدابوالحسن حسن زاده download3
4 اکبر محمدیان تکتف و تأمین در نماز محسن حیدری ابوالقاسم رشید پور download3
5 علیرضا احمد نسب تفاوت شهادت مرد و زن سیدابوالحسن حسن زاده ابوالقاسم رشید پور download3
6 محمد حسین زاده شروط سماع دعوی سیدابوالحسن حسن زاده علیرضا حسین زاده مالکی download3
7 سید یعقوب طباطبایی حکم حکومتی از دیدگاه امامیه و مقایسه آن با مذاهب اربعه سیدابوالحسن حسن زاده ابوالقاسم رشید پور download3
8 سید مرتضی منجم افراد واجب النفقه سید محمد علی موسوی جزایری سید محمود مرعشی فر download3
9 محسن محمدی بررسی شرط علم به عوضین در بیع سید محمد امامیان سیدابوالحسن حسن زاده download3
10 عبدالکریم سلطانی اقامه در نماز محسن حیدری سید محمود مرعشی فر download3
11 محمد رضا امانی شرایط وقف،واقف،عین موقوفه،موقوف علیه،از دیدگاه امامیه و اهل سنت سیدابوالحسن حسن زاده علیرضا حسین زاده مالکی download3
12 محمد افضلی سجده تلاوت سید محمد علی موسوی جزایری ابوالقاسم رشید پور download3
13 مهدی جامعی بررسی فقهی موارد سقوط اذان و اقامه سید محمد علی موسوی جزایری سیدابوالحسن حسن زاده download3
14 مصطفی قرآن دوست بررسی حکم پوشش طلا و ابریشم ماجد دباغ کاظمی سید محمد علی بلادیان download3
15 رشید کیانی ده کیانی بررسی فقهی اختیار متعاقدین در بیع سید محمود مرعشی فر رضا حیدری download3
16 جواد زبیدی مستثنیات ربا در فقه امامیه ابوالقاسم رشید پور ماجد دباغ کاظمی download3
17 توفیق زبیدی منابع اصلی رجال و تعیین میزان اعتبار و حجیت آن ها ابوالقاسم رشید پور ماجد دباغ کاظمی download3
18 عارف فرهادیان زاده بررسی حکم نماز جمعه عند الفریقین سید محمد علی بلادیان سید حسین امامیان download3
19 عنایت شفیع پور فرمی بررسی فقهی مبانی مقررات نیروی انتظامی سیدابوالحسن حسن زاده سید محمد علی بلادیان download3
20 محسن شریف زاده بررسی فقهی مسح پا در وضو سید محمود مرعشی فر مقداد گلزار download3
21 حسین پرویز زاده ترک بررسی مسأله دروغ بستن عمدی به خداوند(سبحان الله) و رسول(ص) و ائمه(ع) از موارد ابطال روزه سید محمد علی بلادیان سید ناصر هاشمی فخر download3
22 علی آلبکل رابطه متقابل حکومت اسلامی با اهل ذمه در فقه امامیه ماجد دباغ کاظمی سیدابوالحسن حسن زاده download3
23 سید محمد حسین شبری شرطیت طلق بودن ملک در عقد بیع سید محمد علی موسوی جزایری ابوالقاسم رشید پور download3
24 قاسم محمد زاده بررسی فقهی ارش در معاملات علیرضا حسین زاده مالکی رضا حیدری download3
25 محمد حیدری بررسی آنچه که تیمم بر آن صحیح است ابوالقاسم رشید پور سید محمود مرعشی فر download3
26 سید محمد مهدوی حکم الخبرین المتعارضین المتکافئین ابوالقاسم رشید پور سیدابوالحسن حسن زاده download3
27 منصور حبیبی پور بررسی فقهی تنازع عامل و مالک در عقد مضاربه ابوالقاسم رشید پور رضا حیدری download3
28 محمد دبیری فرد قسم و احکام آن علیرضا حسین زاده مالکی ماجد دباغ کاظمی download3
29 مجتبی خانه مسجدی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محسن حیدری سیدابوالحسن حسن زاده download3
30 مهدی محمدی زاده موارد وجوب کفاره در صوم سید محمود مرعشی فر رضا حیدری download3
31 محمد امیری بررسی فقهی جرائم سیاسی بغی و محاربه سید محمد علی بلادیان رضا حیدری download3

 

 

 02

04

05

06

 

07

 

اطلاعات تماس

اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - جنب مسجد اعظم - حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج

تلفن:    06135530339   -  06135536805