امروز :
۱۲ آذر ۱۴۰۱

انضباطی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آئین نامه انضباطی مشاورات

  • اگر طلبه بیش از 3/16 معادل 4 غیبت در ماه اول غیبت داشته باشد تذکر شفاهی دریافت می کند؛ در صورت تکرار این میزان غیبت در ماه دوم، تذکر کتبی دریافت می کند؛ و در صورت تکرار مجدد این میزان غیبت، از مشاورات حذف می گردد.
  • تبصره: در موارد خاص، اگر طلبه عذر موجهی داشته باشد، برای وی نسبت به اعمال قوانین، کمیسیون انضباطی تشکیل می شود.
  • طلبه موظف است قبل از استاد، در جلسه مشاوره حاضر شود.
  • در صورتی که طلبه بیش از10 دقیقه از زمان شروع رسمی جلسه (حضور استاد) تأخیر داشته باشد، غیبت لحاظ می گردد.
  • سه تأخیر کمتر از 10 دقیقه به منزله یک غیبت محسوب می گردد.
  • طلبه به ازاء هر 4 جلسه عدم آمادگی، یک تذکر شفاهی دریافت نموده؛ و در صورت تکرار این میزان عدم آمادگی، تذکر کتبی دریافت مینماید؛ و در صورت تکرار مجدد این میزان عدم آمادگی، از مشاوره حذف می گردد.
  • اگر طلبه هیچ گونه جزوه و تحقیقی ارائه نداد، در ماه اول، تذکر شفاهی دریافت خواهد کرد؛ و در صورت تکرار این امر در ماه دوم، تذکر کتبی دریافت خواهد کرد؛ و تکرار مجدد این امر در ماه سوم، موجب حذف از مشاوره خواهد شد.

اطلاعات تماس

اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - جنب مسجد اعظم - حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج

تلفن:    06135530339   -  06135536805