مشاورات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

الف) سطح1 (مشاورات سال اول) :

طلاب متقاضی شرکت در بخش تخصصی مدرسه، پس از قبولی در آزمون شفاهی و دارا بودن سایر شرایط مندرج در آئین نامه پذیرش، به مدت یک سال در مشاورات سطح1 شرکت می نمایند؛ و در این مدت با روش کار فقهی و اصولی در درس خارج و روش تقریر نویسی آشنا می شوند.

برای طلاب سال اول علاوه بر شرکت در مشاورات فقه و اصول، شرکت در کلاسها و فعالیتهای ذیل الزامی می باشد:

 1. کلاس و کارگاه رجال
 2. کلاس تاریخ فقه و فقهاء و آشنایی با کتب فقهی و اصولی
 3. مباحثه درس خارج

* ارائه مقاله در سال اول اختیاری می باشد.

ضوابط مشاورات سطح1

 • برای طلاب سال اول گروه مشاوره جداگانه تشکیل می شود؛ لذا امکان حضور ایشان در گروههای مشاوره سالهای قبل وجود ندارد.
 • کلاس مشاوره(در فقه و اصول) هم‌پا و متعاقب درس پیش می‌رود.

تبصره: حداکثر فاصله کمّی مشاوره از درس خارج یک هفته می‌باشد. بدین منظور انتخاب مطالب اصلی جهت تحقیق و پرهیز از طرح مطالبی که از درجه اهمیت کمتری برخوردارند ضروری می‌باشد.

 • برای طلاب سال اول، مراجعه به متن درسی استاد (در مشاوره اصول و فقه) کافی است؛ و در صورتیکه پس از گذشت مدتی (حداقل2ماه) از شروع مشاورات، سطح علمی اعضای مشاوره مورد رضایت استاد مشاور و معاونت آموزش مدرسه بود، علاوه بر مراجعه به متن درسی استاد، تحقیق از یک کتاب مرتبط با موضوع درس پیشنهاد می شود.
 • کتاب پیشنهادی برای مشاوره اصول: تحریر الاصول آیت الله موسوی جزایری یا مصباح الاصول محقق خویی ؛
 • کتاب پیشنهادی برای مشاوره فقه: موسوعه محقق خویی.
 • نکته: البته در بحث فقه با توجه به اینکه موضوع درس خارج فعلا قواعد فقهیه می باشد، منبع پیشنهادی جهت مراجعه عبارت است از: قواعد فقهیه آقای بجنوردی
 • حضور طلاب سال اول در سه ماهه نخست به صورت آزمایشی بوده؛ لذا درصورتیکه شخصی، به ضوابط مقرر برای شرکت در مشاوره پایبند نباشد و بدون آمادگی علمی در مشاوره حضور یابد، از حضور در بخش تخصصی و استفاده از مزایای آن محروم خواهد شد.

وظایف طلاب در مشاورات سطح1

 • انجام حداقل 3 ساعت کار علمی در روز (علاوه بر حضور در درس خارج و مشاورات)، ترجیحاً در محل دارالتحقیق (به ازای هر ساعت مشاوره، 1.5 ساعت مطالعه و تحقیق)
 • سطح آمادگی مورد نظر، تسلّط بر مطالب درس خارج و آمادگی ارائه تحقیقات مشخص شده مرتبط با موضوع درس می باشد.(این تحقیقات توسط اساتید مشاوره تعیین می شود.)
 • نوشتن خلاصه تحقیقات مقرر از سوی استاد با دسته بندی و چینش مناسب
 • نوشتن جزوه از مطالب مطرح شده در مشاوره، به گونه ای که ارتباط نکات مشاوره با مطالب درس خارج مشخص باشد.
 • ارائه یک مقاله در طول سال تحصیلی بصورت استحبابی

 

ب) سطح2 (مشاورات آموزشی پژوهشی) :

طلابی که در سال اول، حضور منظم و فعالی در مشاورات داشتند؛ و استاد مشاور و آموزش مدرسه، از وقت گذاری علمی ایشان در سال اول رضایت داشتند، می توانند با دارا بودن شرایط زیر در این سطح از مشاورات شرکت نمایند؛

ضوابط مشاورات سطح2

 • مشاوره اصول هم‌پا و متعاقب درس خارج پیش می‌رود و حداکثر فاصله کمّی مشاوره از درس خارج یک هفته می‌باشد؛ ولی از آنجا که بناست در مشاوره فقه، کار بصورت تحقیقی و با مراجعه به منابع متعدد انجام شود، بصورت طبیعی از درس خارج عقب می افتد؛ بدین منظور انتخاب مطالب اصلی جهت تحقیق و پرهیز از طرح مطالبی که از درجه اهمیت کمتری برخوردارند ضروری می‌باشد.
 • در مشاوره اصول و فقه علاوه بر مراجعه به متن درسی استاد، تحقیق از حداقل سه کتاب مرتبط با موضوع درس الزامی می باشد.(این کتابها با هماهنگی مدیر و اساتید مشاوره تعیین می شود.)
 • کتب پیشنهادی برای مشاوره اصول: تحریرالاصول آیت الله جزایری، تهذیب الاصول امام خمینی، مصباح الاصول محقق خویی،
 • کتب پیشنهادی برای مشاوره فقه: مستند محقق خویی، مستمسک سید حکیم، جواهرالکلام
 • نکته: البته در بحث فقه با توجه به اینکه موضوع درس خارج فعلا قواعد فقهیه می باشد، منبع پیشنهادی جهت مراجعه عبارتنداز: قواعد فقهیه آقای ایروانی، قواعد فقهیه آقای بجنوردی، قواعد فقهیه آقای مکارم.
 • در روش و محتوای مشاورات آموزشی پژوهشی فقه، بعد از 4 سال، دو تغییر ایجاد می شود :

الف) امکان بررسی موضوعات درس خارج بصورت تمهیدی وجود دارد.

ب) منابع تحقیق و مراجعه از 3 منبع به 5 منبع افزایش می یابد.

 • از آنجا که هدف از ایجاد مشاورات آموزشی پژوهشی، دست به قلم بردن طلاب و خروجی گرفتن از مشاورات در قالب مقاله، می باشد؛ پس از آنکه در مشاورات، بررسی تحقیقی و پژوهشی چند موضوع(مثلاً 5 موضوع) به پایان رسید، 2 هفته به طلاب فرصت داده می شود تا هریک به انتخاب خود یکی از موضوعات مطرح شده در مشاوره را در قالب یک مقاله استاندارد علمی آماده، و به معاونت پژوهش مدرسه تحویل دهد؛ و دراین دو هفته جلسات مشاوره بصورت فردی و برای بررسی ساختار مقاله و نحوه ورود و خروج در بحث برگزار میگردد.
 • درصورتیکه شخصی، وقت گذاری لازم جهت تحقیق و کار روی مباحث مشاورات را نداشته باشد و به ضوابط مقرر برای مشاورات آموزشی پژوهشی پایبند نباشد و بدون آمادگی علمی و انجام تکالیف محوله در مشاوره حضور یابد، از حضور در مشاورات آموزشی پژوهشی محروم خواهد شد.
 • مدت حضور طلاب در این سطح حداکثر 6 سال می باشد.(از سال دوم تا پایان سال هفتم)

وظایف طلاب در مشاورات سطح2

 • انجام حداقل 3 ساعت کار علمی در روز (علاوه بر حضور در درس خارج و مشاورات)، ترجیحاً در محل دارالتحقیق (به ازای هر ساعت مشاوره، 1.5 ساعت مطالعه و تحقیق)
 • سطح آمادگی مورد نظر، تسلّط بر مطالب درس و تحقیق همان موضوع از سه کتاب مرتبط با موضوع درس می باشد.(این کتابها با هماهنگی مدیر و اساتید مشاوره تعیین می شود.)
 • نوشتن جزوه با مفاد زیر:
 • خلاصه درس خارج و نظرات استاد
 • خلاصه تحقیقات مقرر از سوی استاد با دسته بندی و چینش مناسب
 • نوشتن نکات و جمعبندی های مطرح شده در مشاوره، به گونه ای که ارتباط نکات مشاوره با مطالب درس خارج مشخص باشد.

ارائه دو مقاله علمی (با رعایت تمامی ضوابط محتوایی و شکلی) در هر سال تحصیلی

اطلاعات تماس

اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - جنب مسجد اعظم - حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج

تلفن:    06135530339   -  06135536805