جزوه نویسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • نوشتن جزوه با مفاد زیر:
  • خلاصه درس خارج و نظرات استاد
  • خلاصه تحقیقات مقرر از سوی استاد با دسته بندی و چینش مناسب
  • نوشتن نکات و جمعبندی های مطرح شده در مشاوره، به گونه ای که ارتباط نکات مشاوره با مطالب درس خارج مشخص باشد.

اطلاعات تماس

اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - جنب مسجد اعظم - حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج

تلفن:    06135530339   -  06135536805